Kui tootja ei ole tulekustuti kontrolli sagedust ette näidanud siis kontrollitakse tulekustutit:

  • üks kord aastas, kui kustutit hoitakse kohas, kus talle mõjuvad niiskus, vibratsioon või temperatuurikõikumised (näiteks auto tulekustuti)
  • üks kord kahe aasta jooksul, kui kustutit hoitakse kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas (siseruumides paiknev tulekustuti).